TRỌN BỘ CAMERA DAHUA 1MP

TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 10:55:01 AM
Giá : 2.740.000 VND

- Trọn bộ 2 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 2 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 2 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 10:53:10 AM
Giá : 3.340.000 VND

- Trọn bộ 3 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 3 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 3 adaptor
+ 6 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 10:50:00 AM
Giá : 3.940.000 VND

- Trọn bộ 4 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 4 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 4 adaptor
+ 8 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 10:46:30 AM
Giá : 4.800.000 VND

- Trọn bộ 5 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 5 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 5 adaptor
+ 10 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:50:08 PM
Giá : 5.400.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:45:09 PM
Giá : 6.000.000 VND

- Trọn bộ 7 camera 1mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 7 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 7 adaptor
+ 14 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 1MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:41:20 PM
Giá : 6.600.000 VND

- Trọn bộ 8 camera 2mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 8 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 8 adaptor
+ 16 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC