TRỌN BỘ CAMERA DAHUA 4MP

TRỌN BỘ 2 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:10:15 PM
Giá : 4.190.000 VND

- Trọn bộ 2 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 2 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 2 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 3 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:03:00 PM
Giá : 5.190.000 VND

- Trọn bộ 3 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 3 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 3 adaptor
+ 6 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 03:00:00 PM
Giá : 6.190.000 VND

- Trọn bộ 4 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 4 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 4 adaptor
+ 8 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 02:53:45 PM
Giá : 8.000.000 VND

- Trọn bộ 5 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 5 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 5 adaptor
+ 10 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 02:50:37 PM
Giá : 9.000.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 02:43:00 PM
Giá : 10.000.000 VND

- Trọn bộ 7 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 7 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 7 adaptor
+ 14 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 4MP
Đăng ngày 28-04-2019 02:43:00 PM
Giá : 11.000.000 VND

- Trọn bộ 8 camera 4mp dahua bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 8 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 8 adaptor
+ 16 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC