TRỌN BỘ CAMERA KBVISION 1MP

TRỌN BỘ 2 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:56:52 PM
Giá : 2.650.000 VND

- Trọn bộ 2 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 2 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 2 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 3 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:54:28 PM
Giá : 3.250.000 VND

- Trọn bộ 3 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 3 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 3 adaptor
+ 6 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 4 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:52:12 PM
Giá : 3.850.000 VND

- Trọn bộ 4 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 4 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 4 adaptor
+ 8 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 5 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:49:05 PM
Giá : 4.700.000 VND

- Trọn bộ 5 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 5 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 5 adaptor
+ 10 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 6 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:47:05 PM
Giá : 5.300.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 7 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:44:00 PM
Giá : 5.900.000 VND

- Trọn bộ 7 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 7 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 7 adaptor
+ 14 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 8 CAMERA KBVISION 1MP
Đăng ngày 29-04-2019 12:36:35 PM
Giá : 6.500.000 VND

- Trọn bộ 8 camera 1mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 8 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 8 adaptor
+ 16 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC