TRỌN BỘ CAMERA KBVISION 2MP

TRỌN BỘ 2 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:56:00 AM
Giá : 3.400.000 VND

- Trọn bộ 2 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 2 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 2 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 3 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:53:00 AM
Giá : 4.100.000 VND

- Trọn bộ 3 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 3 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 3 adaptor
+ 6 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 4 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:48:00 AM
Giá : 4.800.000 VND

- Trọn bộ 4 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 4 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 4 adaptor
+ 8 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 5 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:44:00 AM
Giá : 6.450.000 VND

- Trọn bộ 5 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 5 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 5 adaptor
+ 10 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 6 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:41:00 AM
Giá : 7.150.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 7 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:39:00 AM
Giá : 7.850.000 VND

- Trọn bộ 7 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 7 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 7 adaptor
+ 14 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 8 CAMERA KBVISION 2MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:35:00 AM
Giá : 8.558.000 VND

- Trọn bộ 8 camera 2mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 8 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 8 adaptor
+ 16 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC