TRỌN BỘ CAMERA KBVISION 4MP

TRỌN BỘ 2 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:23:00 AM
Giá : 5.050.000 VND

- Trọn bộ 2 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 2 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 2 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 3 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:21:00 AM
Giá : 6.100.000 VND

- Trọn bộ 3 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 3 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 3 adaptor
+ 3 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 4 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:17:00 AM
Giá : 7.150.000 VND

- Trọn bộ 4 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 4 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 4 adaptor
+ 4 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 5 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:14:00 AM
Giá : 9.050.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 6 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:12:00 AM
Giá : 10.100.000 VND

- Trọn bộ 6 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 6 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 6 adaptor
+ 12 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 7 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:09:00 AM
Giá : 11.150.000 VND

- Trọn bộ 7 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 7 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 7 adaptor
+ 14 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC

TRỌN BỘ 8 CAMERA KBVISION 4MP
Đăng ngày 29-04-2019 11:06:00 AM
Giá : 12.200.000 VND

- Trọn bộ 8 camera 4mp kbvision bao gồm:
+ Đầu ghi hình 
+ 8 Camera trong nhà và ngoài trời
+ 8 adaptor
+ 16 bộ jack BNC
- Hỗ trợ xem trên điện thoại, Tivi, PC